Treballa i avalua
les competències bàsiques
de Llengua catalana

30 tallers
5 dimensions
14 competències

Treballa competencialment

Cada taller, una dimensió.

Escoltem
Ens hi fixem
Ens preparem
Parlem
Revisem

Personalitza l'aprenentatge

Cada taller ofereix eines i recursos per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge:

Més activitats competencials.
Atenció a la diversitat (reforç i ampliació).
Activitats sistemàtiques de consolidació.
Activitats lúdiques.
Activitats de metaaprenentatge.
Activitats individuals
Per parelles
En grup petit
En grup de classe

El projecte incorpora el programa de gestió AVALUA, que et facilitarà la feina d’avaluar les competències bàsiques dels teus alumnes. Inclou una rúbrica model de cada dimensió. Pots gestionar grups, crear l’avaluació i personalitzar les rúbriques al teu gust.

Treballa i avalua competencialment de manera molt senzilla.

Eines de consulta

(3r, 4t, 5è, 6è)

Reculls dels conceptes clau del curs de llengua catalana, acompanyats d’exercicis de consolidació.

Manuals de consulta amb informació rigorosa i completa que evita recórrer a cerques en obert a la xarxa. En el manual hi ha apartats de llengua, comunicació i literatura.

Guies
 Interactives

Les guies del projecte, accessibles des de l’Àrea d’educadors ofereixen gran varietat de recursos i es poden personalitzar. En la guia hi trobareu:

Les programacions i l’accés a l’aplicatiu AVALUA.
Activitats per atendre la diversitat.
Activitats sistemàtiques.
Més activitats competencials.
Recursos: àudios, vídeos, galeries d'imatges, activitats interactives, documents descarregables, enllaços d’interès...