Treballa i avalua
les competències bàsiques per àmbits i dimensions

30 tallers setmanals

Un projecte 100% curricular que pots combinar amb els teus materials per incidir en els aspectes que consideris més importants per al teu grup.

Avaluació per competències i dimensions

La classificació dels tallers per dimensions fa fàcil l’avaluació de les competències corresponents i, per tant, l’atenció a la diversitat dels alumnes.

El projecte incorpora el programa de gestió avalua, que et permet valorar el grau d’adquisició de les competències de manera molt senzilla.

Aprenentatge personalitzat

Cada taller ofereix eines i recursos per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge:

Atenció a la diversitat (reforç i ampliació).
Activitats sistemàtiques de consolidació.
Activitats interactives.
Activitats de metaaprenentatge.
Activitats individuals
Per parelles
En grup petit
En grup de classe

Eines de consulta

Amb els quaderns tens accés a eines de consulta adequades a cada edat que donen autonomia i faciliten l’aprendre a aprendre:

Els conceptes clau del curs
Els manuals de consulta

Àrea d’educadors

La guia del docent, consultable des de l’Àrea d’Educadors, és una eina molt pràctica i de fàcil ús a l’aula. Et dona accés a tots els tallers i a tots els recursos associats a cada proposta.

Àrea 
d’alumnes

A més, el projecte té un espai per als alumnes on trobaran els seus llibres digitalitzats amb accés fàcil i intuïtiu a tots els recursos i eines de consulta que necessiten per poder treballar amb els tallers.