Treballa i avalua
les competències bàsiques
de matemàtiques

30 tallers
4 dimensions
10 competències

Treballa competencialment

Cada taller, una dimensió.
Treballem l'enunciat
Identifiquem (o trobem) les dades
Seguim (o triem) una estratègia
Fem les operacions
Solucionem i comprenem

Personalitza l’aprenentatge

Cada taller ofereix eines i recursos per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge:

Més activitats competencials.
Atenció a la diversitat (reforç i ampliació).
Activitats sistemàtiques de consolidació.
Activitats lúdiques.
Activitats de metaaprenentatge.
Activitats individuals
Per parelles
En grup petit
En grup de classe

El projecte incorpora el programa de gestió AVALUA, que et facilitarà la feina d’avaluar les competències bàsiques dels teus alumnes. Inclou una rúbrica model de cada dimensió. Pots gestionar grups, crear l’avaluació i personalitzar les rúbriques al teu gust.

Treballa i avalua competencialment de manera molt senzilla.

Eines de consulta


(3r, 4t, 5è, 6è)

Reculls dels conceptes clau del curs de matemàtiques, acompanyats d’exercicis de consolidació.

Manuals de consulta amb informació rigorosa i completa que evita recórrer a cerques en obert a la xarxa. En el manual hi ha apartats de numeració i càlcul, espai i forma, mesura i estadística i atzar.

Guies
 Interactives

Les guies del projecte, accessibles des de l’Àrea d’educadors ofereixen gran varietat de recursos i es poden personalitzar. En la guia hi trobareu:

Les programacions i l’accés a l’aplicatiu AVALUA.
Activitats per atendre la diversitat.
Activitats sistemàtiques.
Més activitats competencials.
Recursos: àudios, vídeos, galeries d'imatges, activitats interactives, documents descarregables, enllaços d’interès...